نمایش 1–12 از 25 نتیجه

0 out of 5

حواستو جمع کن 1 (تشخیص و ارتباطات،تطابق وهماهمگی)

120,000 ریال
نویسنده: فهیمه سیدناصری تصویرگر: مهیار قلمی انتشارات: ذکر موضوع: ارتباط و هماهنگی 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)

120,000 ریال
نویسنده: فهیمه سیدناصری تصویرگر: مهیار قلمی انتشارات: ذکر موضوع: علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 11 (آموزش مفاهیم علوم ،ارتباطات محیط اطراف ما)

120,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 12 (آمادگی برای نوشتن ،هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین)

120,000 ریال
نویسنده: فهیمه سیدناصری تصویرگر: مهیار قلمی انتشارات: ذکر موضوع: آمادگی برای نوشتن،هماهنگی چشم و دست 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 13 (الگوهای نوشتاری، نقطه چین های هندسی)

120,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 14 (الگوهای نوشتاری، نقطه چین های تصویری)

120,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 15 (مهارت های نوشتاری،آمادگی برای لوح نویسی)

120,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 16 (آماده سازی برای نوشتن،دفتر تمرین لوح نویسی)

120,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 17 (مهارت های خواندن و نوشتن،حروف نویسی،شناخت مصوت ها و صامت ها و…)

120,000 ریال
نویسنده: فهیمه سیدناصری تصویرگر: مهیار قلمی انتشارات: ذکر موضوع: مهارت خواندن ونوشتن 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 18 (تطابق و الگو برداری، تقویت درک فضایی)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 19 (شناخت اعداد 1تا10،آموزش ترکیباعداد،اعدادقبل و بعد)

120,000 ریال
نویسنده: فهیمه سیدناصری تصویرگر: مهیار قلمی انتشارات: ذکر موضوع: ریاضی ، شناخت اعداد 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 20 (مشاغل و فعالیت، آشنایی با فعالیت ها، محل کار و وسایل کار)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
در حال بارگذاری ...