سبد خرید

نمایش همه 12 نتیجه

0 out of 5

حواستو جمع کن 13 (الگوهای نوشتاری، نقطه چین های هندسی)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 14 (الگوهای نوشتاری، نقطه چین های تصویری)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 18 (تطابق و الگو برداری، تقویت درک فضایی)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 20 (مشاغل و فعالیت، آشنایی با فعالیت ها، محل کار و وسایل کار)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 21 (آشنایی با چهارفصل، آب و هوا، میوه ها، لباس ها و مراسم)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 22 (تقویت حافظه بینایی، فعالیت های حافظه ی دیداری)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 23 (داستان خوانی، توالی و زنجیره ی تفکر)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 24 (مهارت های استدلال، تقویت تمرکز و دقت)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن ۴ (آموزش مفاهیم ریاضی)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن ۵ (آموزش مفاهیم علوم)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 8 (آموزش ریاضی)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
0 out of 5

حواستو جمع کن 9 (آموزش مفاهیم علوم)

70,000 ریال
نویسنده : فهیمه سید ناصری تصویرگر: فریدون حقیقی انتشارات : ذکر موضوع : کتاب کار 3تا6 سال
در حال بارگذاری ...